Encrucillada 083

10,00 

Guieiro
 • Por Xavier R. Madriñán
ESTUDOS
 • Dende o abismo. 0 traxecto antropolóxico da oración. Por Xosé Chao Rego
 • A oración cristia: de convencer a deixarse convencer . Por Andrés Torres Queiruga
 • ¿Orar dando sempre gracias ?. Por Xosé Antón Miguélez Díaz
 • Notas para unha pedagoxía da oración. Por Manuel Regal Ledo
APORTACIÓNS
 • Rezando o rosario na Galicia rural. Por Xosé Mª Lema
 • MOCEOP: ¿Cara a onde camiña a lgrexa?. Por Manuel Dourado Deira
 • Algunhas reflexions sobre os boletíns diocesanos. Por Xosé Cardeso Linares
 • De filosofia e relixión. Por Santiago González Avión
 • XVI Romaxe de Crentes Galegos
CRÓNICAS
 • Crónica política: Buscando un Gobemo novo. Por Agustín Diaz Blanco
 • Rolda da cultura: Vaite chuvia e vente sol. Por Xesús Portas Ferro
 • Rolda de lgrexa:O baile das urnas. Por Manolo Regal Ledo
RECENSIÓNS
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal  Estévez
CARTAS A ENCRUCILLADA

ILUSTRACIÓNS

 • Por Soledad Pite…19, 49
Maio- Xuño 1993

Outras publicacións recomendadas