Encrucillada 127

10,00 

 • Guieiro. Por Xaime M. González Ortega
Estudos
 • Os sacramentos hoxe: significado e vivencia. Por Andrés Torres Queiruga
 • Movimento Sem Terra. Migración, identidade e inserción social. Por Leopoldo J. Fernández-González e outros

Rostros

 • O arcebispo de Cali. Un profeta coma Isaías. Por Victorino Pérez Prieto

Letras galegas

 • Bibliografía de frei Martín Sarmiento. Por Francisco Carballo

25 anos de Encrucillada

 • Carta ós interesados na revista Encrucillada. Por Engracia Vidal Estévez
 • O planning de Encrucillada. Persoas que pertenceron ós diversos consellos da revista.
 • Unha data para o recordo. Por Celia Castro Ojea
 • Cantares pequenos. Por María López Jiménez
In memoriam
 • Casares, escritor. Por Camiño Noia
 • Antonio Gandoy Díaz. A tenacidade pola xustiza. Por Alejandro Fernández Pumariño
 • Araceli Itúrbide Beortegui. Por Engracia Vidal Estévez
Crónicas
 • Política: As dificultades do diálogo. Por Agustín Díaz
 • Cultura:A biblioteca virtual galega. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Os curas, a Igrexa e os medios. Por Victorino Pérez Prieto
Recensións
 • El concilio Vaticano III, como lo imaginaron 17 cristianos de Varios autores. Por Engracia Vidal Estévez
 • Nova renascença 72/73, “Homenagem à Galiza”de L. G. Soto (coord.). Por África López Souto
 • Crónica viva do pensamento galego de Marcelino Agís Villaverde. Por Xosé L. Pastoriza Rozas
 • La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de a discriminación lingüística de Juan Carlos Moreno Cabrera. Por Xosé Mª Pin Millares
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez
Ilustracións. Por Soledad Pite 52, 80 Marzo-Abril 2002

Outras publicacións recomendadas